• Åsmund Ådnøy

Mindre vold og færre tyverier

Folketallet stiger raskt i Sandnes, men kurvene for kriminaliteten går motsatt vei.