Jaktar på jærsk odelsjente

25 år gamle Eirik Tjessheim frå Malmheim veit kva han vil: Å bli gift med ei jente som er like driftig som han sjøl og bu på gard på Jæren. Då nyttar det ikkje å vera blyg.