Hvorfor utelukkes lokale entreprenører?

Entreprenører som skal levere anbud på Sandvedhallen måtte ha en omsetning over 500 millioner kroner i 2007. Lothe Bygg er interessert, men nådde «bare» 430 millioner i fjor.