• ÅRETS MADLA-BONDE: Per Roth. Her fra 2003 da han fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv. Pål Christensen

Per Roth ble årets Madla-bonde