Sterk konkurranse om tolketjenestene

Tolketjenesten Interpreto ved Internasjonalt hus går sammen med Nordens ledende aktør i språk— og kommunikasjonstjenester og danner Semantix Interpreto AS.