• I januar åpner Stavanger Universitetssjukehus (SUS) sin andre røntgenpoliklinikk i Skeiane Helsesenter i Sandnes. Her divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes. Jonas Haarr Friestad

Sandnes får røntgenpoliklinikk

SUS åpner nytt tilbud i Skeiane Helsesenter i Sandnes i januar.