• Resultatene er et godt verktøy internt, mener lærerne. (Illustrasjonsfoto) Jan Tore Glenjen

Lærere kjemper mot offentlige karakterer

Fylkesmannen og Datatilsynet skal vurdere om Stavanger bryter personvernet.