• DALANERÅDET: Magnhild Eia, Karl Johan Olsen, Jorunn Hegdal, Marthon Skårland, Terje Jørgensen, Unn Therese Omdal og Asbjørn Ramsli deltok i en usedvanlig spennende debatt i Dalanerådet i går. Arnt Olav Klippenberg

Kommunestyrene i Dalane skal diskutere sammenslåing

Det ble en uvanlig opphetet debatt i Dalanerådet da saken om kommunesammenslåing sto på sakskartet torsdag.