En uvanlig søndagstur

Falne trær og skiløpere med pulk er et heller uvanlig syn på søndagstur rundt Mosvatnet i Stavanger.