Ikke hyttebok, men hytteblogg

Det handler ikke om å skrive i hytteboka, men å oppdatere hyttebloggen.