Fylkestinget går for bybane

Et klart politisk flertall i fylkestinget støtter planene om en bybane på Nord-Jæren.