• Ferjeforbindelsen Fogn, Judaberg til Jelsa skal nå ut på anbud, men uten at det stilles krav om «universell utforming». (Foto: Jan Tore Glenjen)

Avlyste anbud for Finnøy-ferje

Statens vegvesen har trukket anbudet for riks— og fylkesvegferjesambandet for Finnøy. Grunnen er strengere krav til universell utforming.