Høye leiepriser skal ikke lenger strupe sosialklienter

Høyere boutgifter gjør det vanskelig for mange sosialklienter å få endene til å møtes.