Motorsykkelulykke i Mastrafjordtunnelen

Motorsyklisten (49) og passasjeren hans (52) velta i Mastrafjordtunnelen i ettermiddag. Passasjeren blei lettare skada.