- Uklart ansvar

Sven Tysdal, seksjonsleder for vei ved kommunalteknikk i Sandnes kommune, er usikker på hvem som egentlig har ansvaret for den knuste oppslagstavlen på Ruten-bygget.