• Kristian Jacobsen

– Har foreldre lov til å slå egne barn nå?

Frifinnelsen av foreldre-paret som erkjente å ha slått barna sine, er rettskraftig. Barnas bistandsadvokat reagerer på at lagmannsretten nektet anken fremmet.