• To murere arbeidet på dette hustaket på Våland uten noen form for sikring. Nå er arbeidet stanset til nødvendig sikkerhetsutstyr er på plass. Jon Ingemundsen

Arbeidet på taket er stanset

Murerne som jobbet på et hustak uten sikkerhetsutstyr torsdag ble innkalt til møte med ledelsen i murerfirmaet Torben Seerup fredag morgen. De beklaget at de hadde opptrådt uansvarlig. Arbeidet settes ikke i gang før det er montert et forskriftsmessig stillas rundt pipa.