Birkedal mistenkt for produksjon av barneporno

Den tidligere Frp-politikeren Trond Birkedal er mistenkt for brudd på fem straffebestemmelser om seksuelle overgrep mot rundt 13 gutter.

Publisert: Publisert:

Politiets etterforskning i Trond Birkedal-saken er nå avsluttet, dersom ikke påtaleansvarlig jurist ber om ytterligere undersøkelser.

 • Jone Østebø
  Journalist
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Politiets etterforskning er nå avsluttet, dersom ikke påtaleansvarlig jurist ber om ytterligere undersøkelser.

Det er fortsatt den opprinnelige siktelsen som gjelder, og den omfatter seksuell omgang med en 15 år gammel gutt i Oslo i 2008 og filmopptak av gutter i dusjen hjemme hos Birkedal. Politiet har ikke hatt behov for å utvide siktelsen underveis i etterforskningen.

— Men jeg kan bekrefte at Trond Birkedal er avhørt og spurt om alle de forhold som Aftenbladet omtaler, sier Sjødin.

Og politiets mistanke omfatter nå brudd på fem bestemmelser i straffeloven (se faktaboks). Alle bestemmelsene omhandler sedelighet, blant annet brudd på loven om barnepornografi.

Barneporno

Politiets etterforskning skal vise at Birkedal har utgitt seg for å være ung jente på nettet, sendt seksualiserte bilder av «seg selv» og så bedt om å få tilsvarende tilbake fra unge gutter. Dette mener politiet rammes av barnepornografiloven (204a), idet han skal ha bedt om at slike fremstillinger ble gjort av barn under 18 år. I denne forbindelse er han også mistenkt for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller uanstendig atferd.

Politiet skal etter det Aftenbladet erfarer ha sikret seg dialoger og logger fra noe av Birkedals aktiviteter på nettet. Flere av guttene han kontaktet, var aktive medlemmer i Fremskrittspartiets ungdom (FpU).

13-14 fornærmede

Det er ikke uvanlig i en langvarig etterforskning at politiet unnlater å utvide siktelsen når det kommer inn flere anmeldelser underveis, så lenge siktedes rettigheter er ivaretatt og politiet kan bruke de tvangsmidler som det finner nødvendig. En eventuell utvidelse av siktelsen vil bli formelt bli skrevet når påtaleansvarlig jurist i politiet oversender saken til statsadvokaten.

Den tidligere ordførerkandidaten for Frp er nå mistenkt for ulike overgrep mot 13 eller 14 fornærmede.

Det alvorligste forholdet dreier seg fortsatt om at Birkedal skal ha hatt seksuell omgang med en 15 år gammel gutt på et hotell i Oslo i juli 2008. Dette har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Birkedal nekter fortsatt for at han begikk det gutten har anmeldt ham for.

Styrket mistanke

Etter det Aftenbladet får opplyst, mener politietterforskerne at mistanken mot Birkedal er styrket. Politiet har blant annet avhørt flere personer om hva gutten har fortalt dem om det som skal ha skjedd på hotellrommet. Gutten skal i all hovedsak ha holdt fast på samme historie siden 2008. De andre fornærmede har enten meldt seg selv eller blitt kontaktet av politiet under etterforskningen. I de tilfeller der guttene ikke selv aktivt har anmeldt Birkedal, har politiet gått inn med såkalt offentlig påtale. For flere av de fornærmede guttene er Birkedal mistenkt for flere straffbare forhold.

Noen av forholdene er av mindre alvorlig art, isolert sett, men kan likevel komme til å få stor betydning i en senere rettssak fordi de av påtalemyndigheten kan brukes til å støtte opp andre bevis. For eksempel dersom Birkedal blir tiltalt for overgrep mot 15-åringen.

Nekter på flere punkter

Rogalands Avis skrev torsdag at Birkedal i sitt siste politiavhør skal ha godtatt politiets forslag om tilståelsesdom, og at det dermed er duket for en straff på i høyden en bot.

Etter det Aftenbladet får opplyst, er Birkedal et godt stykke derfra i øyeblikket. Da Birkedal nylig var i et avslutningsavhør hos politiet, ble han helt rutinemessig bedt om å si hva han erkjenner straffskyld for og ikke. Han ble videre spurt om han ville godta en såkalt tilståelsesdom dersom bare de sakene han hadde erkjent, ville bli påtalt av statsadvokaten. Dette svarte han ja på.

Birkedals forsvarer, advokat Arvid Sjødin, bekrefter dette.

— I avhøret ble alle punkter ramset opp, og han ble bedt om å si hva han kunne avgi uforbeholden tilståelse for, og så fikk han valget om han ville la dette gå som tilståelsessak dersom det ble aktuelt. Selvsagt blir det ikke tilståelsessak dersom det blir tatt ut tiltale for paragraf 196 (seksuell omgang med mindreårige under 16 år, red. anm.), sier Sjødin til Aftenbladet.

- Erkjente han straffskyld for andre forhold enn dusjfilmingen?

— Jeg vil ikke gå i detaljer på hva han har erkjent, men det er flere ting enn 196 han ikke har erkjent. Det vil alltid være nyanser. Men hvis noe av det han nekter for, blir tatt med i saken videre, blir det ikke tilståelsesak, sier Sjødin.

Noe strafferabatt

Sjødin mener likevel at Birkedal kan oppnå noe strafferabatt for det han har erkjent, selv om det skal foreligge bevis for de fleste av disse punktene.

— Jeg har ikke sagt noe om bot nå. Det sa jeg helt i begynnelsen av saken.

Påtaleansvarlig politijurist på saken, politiadvokat Karsten Monsen ved personseksjonen i Rogaland politidistrikt, sier at han vil gå gjennom saken når han er tilbake fra ferie om halvannen uke.

— Jeg skriver et forslag til statsadvokaten basert på det jeg mener det er bevismessig dekning for, uavhengig hva forsvarere mener, sier Monsen.

Når han har vurdert saken, sender han sin innstilling til statsadvokaten, som så avgjør hva Birkedal eventuelt skal tiltales for.

Monsen vil i forbindelse med sin innstilling utarbeide den endelige siktelsen mot Birkedal. Selv om politiet underveis i etterforskningen har gitt ham status som mistenkt for en rekke flere forhold enn den foreløpige siktelsen omfatter, har det ikke vært nødvendig av verken etterforskningsmessige hensyn eller i forhold til Birkedals rettigheter, å utvide siktelsen nå.

Aftenbladet.no meldte fredag kveld at Birkedal er siktet for en rekke forhold som ikke tidligere har vært omfattet av den opprinnelige siktelsen. Det er feil, opplyser Birkedals forsvarer, advokat Arvid Sjødin. Også i Aftenbladets papirutgave lørdag er den samme feilen gjengitt, og det vil komme en rettelse om dette mandag.

Publisert:

Les også

 1. Frps etikkgransking klar etter valget

 2. Birkedal kritisk til bistandsadvokat

 3. 11 fornærmede i Birkedal-saken, mener politiet

 4. Ingen Birkedal-rettssak før etter valget

 5. Velgerne svikter Frp

 6. Rapper om Birkedals dusjfilming

 7. Birkedal-saken et ikke-tema

 8. Birkedal mistenkes for barnelokking

 9. Tviler på langvarig Birkedal-effekt for Frp

 10. Kraftig fall for Fremskrittspartiet

 11. Frp vil granske seg selv i Birkedal-saken

 12. - Forstår kritikken

 13. Frp-oppslutningen upåvirket av Birkedal-bråk

 14. Frp tilbake <br/>på mars-<br/>målingene

 15. Birkedal: - Vil ta en eventuell straff og komme meg videre med et nytt liv

 16. Birkedal tema på journalistkonferanse

 17. Birkedal: &ndash; Skal forberede mitt nye liv

 18. Kor djupt blir Frp-fallet?

 19. Lokalpolitiker trekker seg fra Frp

 20. - Utelukket med Birkedal-rettssak under høstens valgkamp

 21. &laquo;Vi kan bli bedre på varsling&raquo;

 22. Frp stuper på ny måling

 23. Nye anklager om sex-trakassering

 24. Etterlyser varslingskultur

 25. - Birkedal er bygd for å kunne klare dette

 26. &laquo;Birkedal-saken gjør oss mer motiverte&raquo;

 27. Mo tror ikke Birkedal-saken skader partiet

 28. Geir Mo avhørt av politiet

 29. - Partiet ikke tjent med at jeg går av nå

 30. &ndash; Jensen bør vurdere å trekke seg

 31. Et menneske i dusjen

 32. Siv Jensen bekrefter at hun visste om påstander

 33. - 15 gutter har meldt seg i Birkedal-saken

 34. Ekspert mener Siv Jensen er ute av kontroll

 35. Politiet vil avhøre Frp-ledelsen

 36. Utga seg for å være tenåringsjente på nettet

 37. Mener Frp fremstiller seg som offer

 38. Refser pressen i Birkedal-saken

 39. Innrømmer at Frp visste om anklager mot Birkedal

 40. Birkedal utradert i Frp

 41. Diskuterte anklager med Frp-ledelsen

 42. Ny anmeldelse mot Birkedal

 43. Her er Frps etiske retningslinjer

 44. SIV JENSEN: Taus om hva Frp visste

 45. - Filmingen hadde seksuelt motiv

 46. Oase-leder &laquo;beklager dypt&raquo;

 47. - De fleste fornærmede tilknyttet Frp

 48. Frp-velgere tilgir lettere og fortere

 49. Skal ha smugfilmet seks menn

 50. - Flere føler seg krenket av Birkedal

 51. - Tar tid å gå gjennom materialet

 1. Stavanger