• Gunnar Nodland ser til at ingen kjører inn på den rasstengte Fv 42 i mellom Helleland og Sirdal. Hans E.H. Jacobsen

Steinras stenger vei

Veien mellom Helleland og Sirdal er stengt.