• Til venstre kan du skimte den ene båten som har sunket.

Pass på båtene!

To båter har gått ned ved Svankevigå.