Museum lokker med gratis is

Byens befolkning og tilliggende herligheter er invitert på gratis is, sjokolade og omvisning når Statsbygg åpner dørene til det gamle Frue Meieri på Våland tirsdag.