Treng ledige hender

Ledige hender er det mange av i desse finans-krisetider. Frivillighets-sentralen kan vera ein arena kor ein hjelper seg sjølv ved å hjelpa andre.