• Flere nattbussruter er kuttet fra og med denne helga. Marie von Krogh

Lover omkamp om nattbussen

Fylkespolitikerne vil diskutere hvordan de kan få på plass igjen nattbussrutene Kolumbus har kuttet.