• Kollektivfelt i Madlaveien og påbudt høyresving i Kannik mellom Olav Vs gate og Løkkeveien, kan være nødløsningen som får bussene fort fram i Kannik, mener Sintef. Men det kan også bli mer bilkaos.

Høyre fil kan bli kollektivfelt

Sintef foreslår å innføre kollektivfelt for å få bussene fortere gjennom Kannik i rushtrafikken. Bilistene må da klare seg med ett færre felt.