Flere innbrudd lørdag

Det har lørdag vært en rekke innbrudd i distriktet. I mange av tilfellene har beboerne vært på vinterferie.