• Her skal det bli to kjørefelt opp bakken og ett nedover. Hans E.H. Jacobsen

Ny E 39 forsinket

Bilistene må smøre seg med tålmodighet i to uker til før krabbefeltet i Skjebadalen øst for Helleland åpner.