Fra sykehuset til Statoil

Velger vekk overbelegg, overskridelser og 5500 kolleger.