Rolig helg på Jæren

Lensmannskontorene på Jæren melder om en rolig palmehelg i Time, Klepp og Hå. Helt skånet for lovbrudd var vi imidlertid ikke.