• Henning Stokke og Tunnelgruppa på Tasta klager reguleringsplan 2236 Eiganestunnelen nord inn til Fylkesmannen. Fredrik Refvem

Ber Fylkesmannen se på Tasta-støy

Professor Kirsten Sandberg mener det er betenkelig at fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord på vegne av Fylkesmannen uttalte seg i støyproblematikken på Tasta. Nå klager Tunnelgruppa til Fylkesmannen.