• Pål Christensen

Dette blir dyrere i Sandnes

Prisen for å leie idretts— og svømmehaller i Sandnes øker med 13 prosent, hvis rådmannen får det som han vil. Her er listen over gebyrer og egenbetalinger som rådmannen vil øke i økonomiplanen for perioden 2010 - 2013.