• Odd Kristian Stokka

Anker Risa-frifinnelse etter Skurve-raset

Påtalemyndigheten mener tingretten feilvurderte bevisene da entreprenørselskapet ble frifunnet for livsfarlig uaktsomhet før raset over E 39 ved Skurve i 2006.