• De står på for å opprette et selskap som kan lage lokal-tv etter at TV Aftenbladet legger ned. Geir Arne Selvær, fra vensatre, Jørund Kopren og Bjørn Lunde Kristensen. (Foto: Knut S. Vindfallet)

- Et stort steg nærmere et nytt TV Vest

— Vi ønsker å tilby et vel så bra lokal-tv som det vi driver i dag, og med en noe annen profil enn TV Aftenbladet, sier Geir Arne Selvær.