Skadeverk på hjullaster

Så du hvem som knuste rutene i en hjullaster parkert på Varhaug jernbanestasjon?