Fagfolk strides om frosten tar flåtten

Fagfolk er ikke helt enige om kulda i vinter gir mindre flått til våren og sommeren.