• Toril Nag har vært en aktiv regiondirektør i Folkus Bank, både innad og utad. (Foto: Knut S. Vindfallet)

Toril Nag slutter i Fokus Bank

Toril Nag, som har vært regiondirektør i Fokus Bank siden november 2005, slutter i banken ved utgangen av mars måned.