Byggeprosjekter stanset av Arbeidstilsynet

Åtte byggefirmaer på Nord-Jæren har fått prosjekter stanset grunnet manglende sikkerhet.