• Det er færre utrykninger til overdoser i Stavanger.

Ikke økning av overdoser

I 2001 hadde ambulansene 101 utrykninger til misbrukere med overdose. I fjor var det redusert til 37 tilfeller.