Brann på Sira Kvina-kontorer

En brann søndag i en brakkerigg ved Sira Kvinas anlegg på Tonstad, førte til store skader.