Væpnet aksjon i Stavanger avblåst

Den væpnede aksjonen på Bekkefaret i Stavanger er avblåst.