Politiet skal ansette folk

Stavanger-politiet utlyser nå 12 sivile stillinger som arrestforvarere. De skal avlaste ordinære politifolk med transport og vakthold i retten.