UiS-professor om Dale-saken: – Styremedlemmer har et selvstendig ansvar for å ha tilstrekkelig kompetanse

Benn Folkvord, til høyre, er professor i skatte- og selskapsrett ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger. Her sammen med universitetslektor Lars Atle Kjøde, også han ansatt ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger.

Det medfører et stort ansvar å være medlem av et styre. Ethvert styreansvar er personlig, og styremedlemmer hefter personlig for det ansvar styret har i henhold til lover og regler.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement