• Dette er det nye servicebygget. Live Gram

Slik blir servicebygget ved Orrestranda

Endelig skjer det noe ved Turistveg Jæren. Jæren friluftsråd forventer at det nye servicebygget vil trekke enda flere turister til knutepunktet på Orre.