• Scana Steel Stavanger AS ble erklært konkurs 4. mars. 20. mars ble lysene slukket og porten låst ved Stålverket på Jørpeland. Ved utgangen av mars topper Strand kommune ledighetsstatistikken i Rogaland. Pål Christensen

Flest uten jobb i Strand

Nesten 8000 rogalendinger er uten jobb. Ledigheten er størst i Strand kommune.