• Slik ønsker Otium å forvandle et om lag 7 dekar stort område i Sandnes sentrum, med et hotell i høyhus som sentrum i prosjektet. Trolig blir det nei til høyhus, når politikerne behandler saken kommende onsdag. (Illustrasjon: Link Arkitektur / Brick Visual)

Nei til høyhus i Langgata

Planavdelingen i Sandnes kommune sier kontant nei til Otiums planer om et over 50 meter høyt høyhus i Langgata. Politikerne skal diskutere utbyggingsplanene kommende onsdag.