• Jan Benestad, stående, var en av de mange foreldrene som hadde møtt fram i gymsalen på Bore skule. Jakob Priesner, Fredrik Refvem

Fullsatt foreldremøte om skoleflytting

Vekstkommunen Klepp fikk krass kritikk for å kutte i dagens skoletilbud samtidig som kommunen bygger flere boliger.