Etterlyser bedre pleie av eldre

For dårlig pleie førte til utbetaling av erstatning i 54 tilfeller de siste fem årene. De aller fleste dreier seg om eldre pasienter.