• Comrod har hovedkontoret på Tau. Jonas Haarr Friestad

Comrod tas av børs

Comrod tas av børs. Det er besluttet av de tre største aksjonærene i antenne-konsernet.