• rennfast3653a.jpg Anders Minge

Fylket krever gangsti i Vikevåg

Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot sentrumsplanen for Vikevåg i Rennesøy. Et av kravene fra fylkeskommunens side er at det må sikres fri ferdsel mot sjøen.