Lyse og havnen slår seg sammen for å lage utslippsfri havn

Lyse og Stavanger-regionen Havn vil gjøre Stavanger havn elektrisk. Ifølge Lyse ligger forholdene godt til rette for at det kan bli en realitet.

Publisert: Publisert:

Grethe Høiland, konserndirektør i Lyse, og Merete Eik, havnedirektør i Stavanger-regionen Havn, vil gå sammen for å gjøre havnen i Stavanger utslippsfri. Foto: Marie von Krogh

 • Stella Marie Brevik
  Journalist

Lyse og Stavanger-regionen Havn IKS vil danne et felles selskap som skal gjøre det mulig å lade hurtigbåter ved kaien, og å legge strøm fra land til cruiseskip og andre større fartøyer.

Målet? En utslippsfri havn.

Klimautslipp fra skip er et av områdene som har betydelig påvirkning på klimaregnskapet til Rogaland. Dette vil partene gjøre noe med.

De to selskapene har delt opp målet i forskjellige faser.

 • Første fase er å få på plass en bærekraftig forretningsplan, en plan for elektrifisering av havneområdene i Stavanger sentrum, før 1. september 2020.
 • Deretter vil partene se om et felles selskap er en god idé, eller ikke.

– Intensjonen er å etablere et felles selskap, sier konserndirektør i Lyse, Grethe Høiland.

Foto: Jarle Aasland

Gode forutsetninger for å nå målet

– Stavanger-regionen Havn og Lyse har i fellesskap gode forutsetninger for å skape null- og lavutslippsløsninger i havnen. Havnen er grunneier og har kompetanse på havnedrift og utvikling av havneområdet. Lyse har kompetanse på infrastruktur, elektrifisering og energiløsninger, forteller havnedirektør Merete Eik i Stavanger-regionen Havn.

Forholdene i Stavanger gjør det mulig å føre fram nødvendig infrastruktur og kapasitet. Det viser vurderinger fra Lyse Elnett.

Tanken er at det nye selskapet skal eie de nye anleggene. Bygging, og muligens drift, av anleggene, vil bli lagt ut på anbud.

Vil få med flere aktører

En elektrifisert havn skal gjøre resten av samfunnet godt, mener partene. Derfor vil de bygge ut infrastrukturen slik at alle relevante aktører kan koble seg på.

Det nye selskapet, som kanskje skal etableres, vil sørge for fysisk el-tilkobling av fartøyene og nødvendig omforming av elektrisiteten. Dette vil gjøres i samarbeid Lyse Elnett, som har det overordnede ansvaret for strømnettet i Rogaland.

– Vi søker nå Enova (statlig selskap som støtter bedrifter som vil legge om til mer klimavennlig energibruk og energiproduksjon. journ.anm.) om støtte til forprosjektet. De neste månedene skal vi se på hvilke tekniske løsninger vi vil anbefale, og hvor lade- og strømanlegg mest hensiktsmessig kan plasseres, sier konserndirektør Høiland.

Publisert:

Les også

 1. – Så lenge verden trenger energi og vi utvikler lavutslippsløsninger, vil norsk sokkel ha en lovende fremtid

 2. Den nye Ryfylkeferjen blir elektrisk

 3. – Elektrifisering – oljeselskapenes negative miljøsatsing

 4. – Vil ny havnelov ramme miljøet?

 1. Lyse
 2. Elektrifisering
 3. Enova
 4. Cruiseskip