Fylkestinget erklærte ikke klimakrise

Aftenbladet fulgte Fylkestinget direkte.

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Aftenbladet fulgte tirsdagens møte i Fylkestinget. Les mer om hva som ble vedtatt i vår direktedekning under.

 • Festet innlegg
  15. oktober 2019 16:01
  Andreas Veggeland

  Etter en lengre debatt om bruken av ordet krise, bestemte altså et knapt flertall av fylkestingspolitikerne å ikke erklære klimakrise. Men Rogaland fylkeskommune erkjenner at det å avgrense de menneskeskapte klimaendringene er en av deres største oppgaver.

  Det endelige vedtaket ble en hybridløsning basert på forslag fra SP og AP/SV.

Siste innlegg
Denne direktechatten er nå avsluttet. Takk for bidragene!
 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201916:03

  Fylkestinget har nå kun et par saker igjen. Aftenbladet avrunder nå sin direkteoppdatering fra fylkestinget. Tusen takk for følget!

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:56

  Merknaden fra Arne Bergsvåg om at punkt 2 i hans forslag viste til punkt 1, ble ikke hensyntatt. "Desse endringane" henviser til "de menneskeskapte klimaendringene".

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:55

  Her er en sammenstilling av punktene som fylkestinget nå har vedtatt:

  Rogaland fylkeskommune erkjenner at å avgrensa desse endringane er ei av våre største oppgaver. Rogaland fylkeskommune skal arbeide for å imøtekomma nasjonale og internasjonale klimaavtalar- og målsettingar.

  Rogaland fylkeskommune skal redusere egne klimagassutslipp og utslipp skal konsekvensutredes på lik linje med andre tema i tidlig fase av arealplanlegging. Dette skal vi gjøre gjennom partnerskap, sette strenge miljøkrav ved anbud og nybygg og starte et skole- og elevprosjekt inspirert av karbonavgift til fordeling (KAF). 

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:53

  Fylkestinget erklærer altså ikke klimakrise i Rogaland.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:52

  Ege Tengesdal: Punkt 2 i SP sitt forslag har flertall. Punkt 3 i APs forslag har fått flertall.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:51

  Nå kalles politikerne tilbake på plass, men en del er ute på gangen. 

 • 15. oktober 201915:50

  Rett og slett imponerande denne gjengen, e det løye folk ikkje bryr seg mer om politikken ?

  svein egil kingestad
 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:50

  Noen påpeker at det innledningsvis ble sagt at det skulle være en prøveavstemning. Spørsmålet nå er om det har vært en prøveavstemning eller en reell avstemning.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:47

  For å gjøre forvirringen komplett sier Arne Bergsvåg at punkt 2 er avhengig av punkt 1 i Senterpartiets forslag.

  Det tas nå 10 minutters pause for å finne ut hva som egentlig er blitt vedtatt.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:45

  Ege Tengesdal beklager forvirringen.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:44

  Per Kåre Foss påpeker at punkt 2, 3 og 4 står seg godt som eget vedtak i saken.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:44

  En finner nå ut at punkt 1 fra Senterpartiet ikke fikk flertall likevel. 

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:43

  Arbeiderpartiet hevder at punkt 1 fra Senterpartiet ikke hadde flertall. Dette må sjekkes.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:42

  Punkt 3 får flertall i fylkestinget. Det samme får punkt 4.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:41

  Vi skal nå stemme på punkt 3 og 4 i fellesforslaget fra SV og AP.

  Det er en del forvirring i salen her, både blant politikere og på pressebenken.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:40

  Fylkestinget erklærer altså ikke klimakrise.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:40

  Politikerne stemmer da på Senterpartiets punkt 2:

  Rogaland fylkeskommune erkjenner at å avgrensa desse endringane er ei av våre største oppgaver. Rogaland fylkeskommune skal arbeide for å imøtekomma nasjonale og internasjonale klimaavtalar- og målsettingar.

  Dette punktet får flertall.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:39

  Arbeiderpartiets punkt 2 fikk ikke flertall.

 • Andreas Veggeland
  15. oktober 201915:38

  Punkt 1 fra Senterpartiet får flertall i fylkestinget:

  De menneskeskapte klimaendringene er i dag blandt de største utfordringene regionalt, nasjonalt og globalt.

Publisert: